KUNDELOJALITET OG INNOVASJON FOR NETT OG KRAFT

Smartliv leverer løsninger for styrking av kundelojalitet til nettselskaper og kraftselskaper, og åpner muligheter for strategiske partnerskap med VA-virksomheter.

KONT­ROLL
APP
OVER­SIKT

innovasjon også utenfor kraftbransjen

Løsningene fra Smartliv åpner for innovasjon innenfor og utenfor selskapenes tradisjonelle markeder, inkludert partnerskap med VA-virksomheter

Mens andre fortsatt planlegger apper, har vår app vært på markedet gjennom flere år. Informasjonen oppdateres via Elwin og Elhub ned på timesnivå. Vi har  løsninger for visning av wattmeter og styring av ladere når timestariffen er lavest. En egen meldingsfunksjon lar nettselskaper sende viktige meldinger til app-brukeren. 

Første versjon av vår egen gateway Netti er i bruk i Lier kommune og Asker kommune (Røyken og Hurum). Netti distribuerer digitale, krypterte vannmålerdata i samsvar med GDPR til VA-virksomheter. I en annen, enkel app kan VA-kunder se eget vannforbruk.

Nettselskaper og kraftselskaper kan i tillegg tilby kundene å se wattmeter i samme app. Wattmeteret er oppdatert på sekundnivå. Planen for neste fase i utviklingen er at Netti skal kunne håndtere lastbalansering i hjem/bygninger blant annet med tanke på effekttariffer. 

Forretningsmodellen legger opp til at kraftselskaper kan være totalleverandør av vannmåleravlesning av vannmålere til VA-virksomheter. Avlesningen skjer digitalt med Netti og andre teknologier. Dette suppleres omnikanal (sms, avlesningskort m.m.). Vann- og strømdata i samme app skaper nye muligheter for kundelojalitet og strømsalg.