Sluttbrukeravtale og personvernerklæring for Smartliv App

 

Generelle vilkår:

 

1.     Innledning

Smartliv er et konsept for kommunikasjon mellom deg som strømkunde og din kraftleverandør, og baserer seg på informasjon fra kraftleverandørenes AMS-målere og fagsystemer. 

For å kunne bruke Smartliv-appen må du være kunde hos en kraftleverandør som har avtale med Smartliv AS (heretter Smartliv), og samtykke til disse vilkårene. Så fremt du aksepterer vilkårene, utgjør dette avtalen mellom deg og Smartliv. I tillegg kan din kraft-/nettleverandør ha bestemmelser i sine vilkår/avtaler som er relevante for Smartliv-appen. 

Vilkårene for bruk av Smartliv-appen kan bli oppdatert fra tid til annen bl.a. som følge av at tjenesteomfanget utvides eller endres, og du vil bli varslet dersom dette krever nytt samtykke. Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene finner du på Google Play og App Store, samt på www.Smartliv.no/app/sluttbrukeravtale 

 

2.     Overordnet – basistjenester

Smartliv-appen gir deg tilgang til følgende basistjenester:

  • Oversikt over strømforbruk og kostnader for ulike perioder (time, dag, måned og år)
  • Sammenligning av forbruk med ditt tidligere forbruk og andres forbruk
  • Oversikt over fakturaer
  • Mulighet til å sende feilmeldinger med kartangivelse
  • Mulighet for å motta varsler og viktig informasjon
  • Mulighet for å motta kampanjer, tips og delta i konkurranser 

Før du kan bruke Smartliv må du laste ned Smartliv-appen til din telefon eller enhet fra App Store (iOS) eller Google Play (Android), akseptere vilkårene og registrere deg med profil. Din profil inneholder: Navn, adresse, boligens byggeår, oppvarmet areal og antall beboere. 

Smartliv-appen og bruk av basistjenestene er gratis for deg/strømkunden, foruten vanlige kostnader til din teleoperatør. 

 

3.     Brukerstøtte og feilmeldinger

Behov for brukerstøtte og feil meldes til din kraftleverandørs kundesenter, som ved behov vil kontakte Smartliv. 

 

4.     Rettigheter

Opphavsrett, øvrige rettigheter og innhold i Smartliv-appen tilhører Smartliv eller dets underleverandører, og er beskyttet av opphavsrettslige regler. Deler av innholdet kan også tilhøre din kraftleverandør. 

Enhver kommersiell utnyttelse av slike rettigheter er forbudt uten forutgående skriftlig avtale med Smartliv. Dette gjelder både kopiering, videreformidling og salg av informasjon, bilder, grafiske elementer, programkoder og tekniske løsninger. Du har ikke rett til å forsøke å omgå Smartliv-appens sikkerhetssystem. 

Brudd på dette punkt kan medføre erstatningsansvar og straffeansvar. 

 

5.     Personvernerklæring – behandling av personopplysninger

 

5.1 Type data

Nedenfor følger en oversikt over hvilke data/opplysninger Smartliv har tilgang til, som også vil kunne overføres til Smartlivs databaser. Oversikten kan bli utvidet ved nye funksjoner og tjenester. 

Fullt navn, fødselsdato eller org.nr, samt kundenummer, adresse, og e-postadresse:

For å personalisere og muliggjøre tjenesten, ber vi deg om å registrere ditt fulle navn, fødselsdato eller org.nr, samt kundenummer, adresse og e-postadresse. I forbindelse med din registrering, kan noen av opplysningene bli hentet fra din kraftleverandørs kundedatabase. Følgen av å la være eller nekte å registrere disse opplysningene, er at man ikke vil få tilgang til tjenesten.

Leveringsinformasjon:

Vi registrerer kontaktinformasjon (kontraktsnr., produktnavn, produkttype), måleropplysninger (målepunkt ID, EAN, målernr., fjernavlest, antall tall), målerstand med innrapporteringer med dato, opplysninger om huset (byggeår, areal og antall beboere), forbruksdata med effekt og fakturadata med type strømavtale. Dette gjør vi for å kunne leverer denne informasjonen som en del av tjenesten til deg. 

Betalingshistorikk:

Fakturaer og betalingshistorikk lagres for at du skal kunne få oversikt over forbruk og betalinger over tid for å muliggjøre analyser. 

Geografisk posisjon, tilgang til bilder og tidspunkt for bruk av Smartliv Appen:

Vi registrerer din adresse for at Smartliv-appen automatisk skal kunne tilby relevant sammenligningsgrunnlag/-område, samt geografisk posisjon og tidspunkt ved sending av feilmeldinger. Tilgang til dine bilder gjør at du kan vedlegge bilder når du sender feilmeldinger.

Nettverkskommunikasjon:

For å hente informasjonen fra din kraftleverandørs systemer og for å levere tjenestene til deg i Smartliv-appen, kreves det nettverkstilgang. Dette kan være et trådløst nett eller et mobilt nettverk, og nettverket du benytter blir registrert ved din bruk av appen. 

Mobilnummer, telefon-/enhets-ID og app-opplysninger:

Ditt mobilnummer og din telefon-/enhet-ID registreres for å identifisere deg som kunde hos Smartliv, og gi deg raskere tilgang på tjenestene. Vi vil også lagre din app-ID, samt app-versjon og operativsystem. Dette for at vi skal kunne hjelpe deg best mulig ved behov og tilby relevante oppdateringer.

Lagring og historikk – videre bruk av data:

Informasjonen som vi innhenter lagres hos Smartliv så lenge kundeforholdet består, for at du som kunde skal kunne få komplett tilgang til tjenestene. Smartliv ønsker dessuten å identifisere kundegrupper ut fra historikk, for å kunne tilby deg ulike tjenester. Opplysninger som lagres som historikk er: strømforbruksmønster, betalingshistorikk,  tidspunkt for pålogging, hvilke tjenester du har benyttet og brukeradferd. 

Smartliv kan også benytte data fra Smartliv-appen, samt data fra din kraftleverandørs systemer for å forbedre og utvikle eksisterende og nye apper og tjenester. 

 

5.2 Behandlingsansvarlig

Dine personopplysninger vil bli behandlet av Smartliv, som er behandlingsansvarlig. Se punkt 8 for kontaktdetaljer. Videre vil Smartlivs IT-leverandører kunne gjøre bruk av dine personopplysninger, for det formål å levere Smartliv sine tjenester og for å forbedre disse. Se pkt. 5.1.

Dine personopplysninger vil ikke utleveres til andre, uten at du har gitt ditt samtykke, eller at vi er rettslig forpliktet til utlevering. 

Dine personopplysninger lagres innenfor EU/EØS-området, og iht. norsk personvernlovgivning. 

 

5.3 Innsyn

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Dersom disse er uriktige eller ufullstendige, kan du få dem rettet, supplert eller slettet ved å kontakte Smartliv, se kontaktdetaljer i punkt 8. Videre kan du kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses, og du kan motsette deg visse former for behandling. Du har også rett til å motta personopplysninger om deg selv og overføre disse til en annen tjenestetilbyder (dataportabilitet) 

 

5.4 Oppsigelse og opphør

Du har til en enhver tid rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt etter avtalen, eller å si opp avtalen. Dette gjøres ved å kontakte Smartliv eller ved å avinstallere appen fra din telefon/enhet. Dine aktuelle personopplysninger skal da slettes. 

Smartliv-appen kan ikke overføres til en annen mobiltelefon eller enhet, og ved avinstallering av Smartliv-appen, vil tjenesten forsvinne. Du kan imidlertid velge å laste ned Smartliv-appen på nytt, for å få tilgang til tjenestene igjen. 

Smartliv kan si opp avtalen dersom Smartliv-appen ikke lenger skal tilbys, eller dersom appen endres vesentlig. 

Dersom du vesentlig misligholder denne avtalen, kan Smartliv heve avtalen med øyeblikkelig virkning, eller begrense hvilke tjenester du får tilgang til. 

 

6.     Begrenset ansvar

Smartliv-appen vil normalt være tilgjengelig og fungere uten feil eller mangler, forutsatt nettverkstilgang og tilgang til kraft- og nettleverandørens systemer. Smartliv-appen, eller enkelte av dens tjenester, kan imidlertid være utilgjengelig i korte tidsrom, for eksempel på grunn av vedlikehold. Oppetidsgaranti for Smartliv-appen er 99 %. 

Smartliv kan ikke garantere at Smartliv-appen er fri for virus og andre sikkerhetstrusler. Du er ansvarlig for å bruke og vedlikeholde antivirusprogramvare og andre beskyttelsestiltak, og å ta sikkerhetskopi av data på din telefon/enhet. Du er videre ansvarlig for å oppdatere Smartliv-appen når det lanseres nye versjoner. 

Smartliv er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som du eller noen andre påføres i forbindelse med bruk av Smartliv-appen.

Klage til Datatilsynet

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom dine personopplysninger behandles i strid med regelverket. Datatilsynet kan kontaktes på epost adresse postkasse@datatilsynet.no eller på telefonnummer 22 39 69 00 

 

8.     Diverse

Tjenesteyter og behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er Smartliv AS v/daglig leder, org. nr. 915 423 159. Tlf. 32119500. Forretningsadresse/besøksadresse: Asbjørnsensgate 14,  3513 Hønefoss.. Elektronisk postadresse: kunde@Smartliv.no.

 
Tillegg til sluttbrukeravtale og personvernerklæring for Smartliv AppEN: 

Samtykke vedrørende markedsføringshenvendelser:

Dette er et tillegg til de generelle vilkårene under sluttbrukeravtalen og personvernerklæringen for Smartliv-appen («generelle vilkår»), og må leses i sammenheng med disse. Det er frivillig å samtykke til dette tillegget.  Ved å samtykke har du akseptert å motta tilbud fra oss om aktuelle tjenester og varer basert på de data vi har registrert om deg og ditt forbruk. 

Henvendelser angående salg, informasjon og markedsføring vil sendes ut opptil 2 ganger per måned, og vil sendes som pushvarsel i Smartliv Appen, per e-post eller SMS. Innstillinger for dette herunder fravalg gjøres inne i Smartliv appen.

Du har til en enhver tid rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt etter avtalen, eller å si opp avtalen. Dette gjøres ved å kontakte Smartliv eller ved å gjøre fravalg inne i Smartliv appen.