APP- OG IOT-LØSNINGER FOR KRAFTSELSKAPER, VA, KOMMUNER OG EIENDOM

Smartliv leverer app- og IoT-løsninger for kraftselskaper, strømnettvirksomheter, kommuner, VA-virksomheter, bygg/eiendomsselskaper og helsesektoren. Virksomhetene bruker systemene i sine tjenesteleveranser, for å styrke kundelojalitet og ofte som element i egen forretningsutvikling. Smartliv-systemene dekker informasjon, overvåking og styring.

SmartSamfunn

Bygg smarte nettverk for innbyggere og kommune for alle typer IoT. Toveis kommunikasjon for driftsovervåking, avlesning av vannmålere/sensorer og tjenesteleveranser fra kommune/private.

Netti

Flere tusen av våre egenutviklede Netti-er er i arbeid. Netti samler, krypterer og viser data i sluttkundens app og vårt SmartVann Kontrollpanel.

Apper og kontrollpanel

Lojalitetsbyggende app for nett- og kraftkunder i stabil drift. Kontrollpanel for VA-virksomhetens digitale vannmålere. Nytt på beddingen.

LØNNSOM KUNDESERVICE, tjenesteleveranser OG Innbyggertjenester!

 Målet til Smartliv er å utvikle komplette teknologi- og tjenestepakker som setter kundene våre i flere markeder i posisjon til å levere nye eller bedre tjenester til sine sluttbrukere. 

Kjernen i virksomheten vår er presentasjon av innsamlede data på en måte som gir innsikt, grunnlag for avregning, beslutningsgrunnlag for alt fra enkeltpersoner til infrastruktureiere, samt gjennomføring av automatisert eller manuell styring for å kutte kostnader eller forhindre skade på liv, helse og miljø.

Kundene våre bruker våre systemer i hovedsak via kontrollpaneler og deres kunder via apper fra oss, men med deres egen profil. Vi leverer ikke direkte til sluttbrukere/forbrukermarkedet. 

Til kraftbransjen leverer vi tjenester for økt energiutnyttelse, økt innsikt og kontroll i strømforbruk for forbrukeren, lastbalansering, styrket kundelojalitet og lønnsomhet.

Til VA-virksomheter leverer vi kontrollpanel for oversikt, styring, avregning og analyse av datastrømmer fra digitale vannmålere i husstander og ledningsnett. Vi står for komplett utrulling (inkludert informasjonspakker til innbyggere) av forskjellig avlesningsutstyr som dekker spekteret fra sanntidsavlesning som grunnlag for umiddelbar styring via enveis periodevis avlesning til papirmåleravlesningskort. 

Smartliv leverer komplett forretningskonsept for elbil-lading fra hjemmelader via borettslag/fellesparkering til lynladere inkludert app og lastbalansering av ladesløyfe og  bygninger.